Wiadomości

Darmowe warszaty z tworzenia masek karnawałowych

calendar 05-02-2020
Darmowe warszaty z tworzenia masek karnawałowych


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej