Wiadomości

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

calendar 25-02-2020

 

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.

Celem obchodów „Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby  ofiar przestępstw oraz udzielenie potrzebującym skutecznej pomocy. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W tutejszym Sądzie w dniach 21 - 28  lutego 2020r. dyżury będą pełnili:
- asystenci sędziów w godzinach 10:00 - 14:00
- kuratorzy sądowi w godzinach 9:00 – 15:00.

W ramach dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskają fachową pomoc prawną,
po uprzednim uzgodnieniu wizyty w Biurze Obsługi Interesantów, tel. kontaktowy
 46 875 21 41   lub   46 875 21 51.

 
Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie  www.funduszsprawiedliwosci.gov.plWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej