Wiadomości

Chcesz pozbyć się azbestu? Złóż wniosek o dofinansowanie

calendar 05-03-2020

Rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów ww. wyrobów. Dofinansowanie realizowane jest bez angażowania środków własnych właściciela nieruchomości. Zainteresowane osoby powinny złożyć kompletny wniosek do  dnia 16 marca 2020 roku  w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji dostępne są w Urzędzie Miasta Brzeziny, III p., pok. 305 w godzinach pracy urzędu.
Informacje pod nr tel. 46 8742667.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej