Wiadomości

Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda Brzezin w obiektywie”

calendar 09-09-2020

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs fotograficzny
pn.  „Przyroda Brzezin w obiektywie” i zaprasza mieszkańców Brzezin do uczestnictwa w konkursie

 

Konkurs ma charakter otwarty  i jest kierowany do wszystkich mieszkańców miasta powyżej 15 roku życia. Konkurs w dwóch grupach wiekowych 15-18 lat oraz 19+.

Uczestnicy konkursu, osoby indywidualne, wykonują zdjęcia prezentujące przyrodę Brzezin.  Mogą one ilustrować piękno przyrody lub też jej zubożenie wynikające z degradacji środowiska. Każdy uczestnik może zgłosić do  konkursu jedno  zdjęcie, które należy złożyć w formie papierowej oraz zapisane na nośniku elektronicznym.

Zalecany format fotografii  10×15. Maksymalny format 13×18.

Podpisane prace (imię, nazwisko, rok urodzenia, tel. kontaktowy)  wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego  uczestnika (dot. osób niepełnoletnich), według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie www.brzeziny.pl,  należy dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 12 października 2020 roku do godziny 15.00.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2020 r.”

 

RegulaminWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej