Wiadomości

Konkurs pn. „EKO-KOMIKS”

calendar 09-09-2020

W związku z częściowym zamknięciem Urzędu Miasta i ograniczeniem pracy Urzędu informujemy, że wprowadzamy następujące zmiany w Regulaminach trwających konkursów: „Przyroda Brzezin w obiektywie” oraz „EKO-KOMIKS”:
1.    Przedłużamy termin składania prac do dnia 15 października 2020 roku do godziny 15.00.
2.    Podpisane prace można dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 osobiście i przekazać pracownikowi Urzędu, który dyżuruje w holu głównym na parterze lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@brzeziny.pl lub agnieszka.guzek@brzeziny.pl.
Pomimo ograniczeń zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach. Gwarantujemy, że każdy uczestnik konkursów otrzyma nagrodę. W puli nagród znajdą się aparaty fotograficzne, smartwatch’e i inny drobny sprzęt elektroniczny.
Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs pn.  „EKO-KOMIKS”
i zaprasza uczniów brzezińskich szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie

 

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do brzezińskich szkół podstawowych, do dwóch grup wiekowych:

I.             klasy IV-VI,

II.            klasy VII-VIII.  

 

Uczestnicy konkursu, osoby indywidualne, wykonują komiks o tematyce ekologicznej. Forma wykonania komiksu jest dowolna - może to być projekt graficzny, rysunki wykonane ołówkiem, kredkami, tuszami kreślarskimi, wyklejanki, a nawet wyszywanki. Bohaterami historii mogą być ludzie, zwierzęta, jak i zupełnie fantastyczne postaci, np. odpadek, pojemnik do segregacji, miasto, czarodziej czy drzewo. Ekologiczny może być bohater, motyw bądź temat.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Praca powinna zawierać maksymalnie 5 kartek formatu A4.

Podpisane prace (imię, nazwisko, szkoła i klasa, tel. kontaktowy) wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego  uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 12 października 2020 roku do godziny 15.00

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2020 r.”

 

 

RegulaminWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej