Wiadomości

Konkurs pn. „EKO-KOMIKS”

calendar 09-09-2020

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs pn.  „EKO-KOMIKS”
i zaprasza uczniów brzezińskich szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie

 

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do brzezińskich szkół podstawowych, do dwóch grup wiekowych:

I.             klasy IV-VI,

II.            klasy VII-VIII.  

 

Uczestnicy konkursu, osoby indywidualne, wykonują komiks o tematyce ekologicznej. Forma wykonania komiksu jest dowolna - może to być projekt graficzny, rysunki wykonane ołówkiem, kredkami, tuszami kreślarskimi, wyklejanki, a nawet wyszywanki. Bohaterami historii mogą być ludzie, zwierzęta, jak i zupełnie fantastyczne postaci, np. odpadek, pojemnik do segregacji, miasto, czarodziej czy drzewo. Ekologiczny może być bohater, motyw bądź temat.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Praca powinna zawierać maksymalnie 5 kartek formatu A4.

Podpisane prace (imię, nazwisko, szkoła i klasa, tel. kontaktowy) wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego  uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 12 października 2020 roku do godziny 15.00

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2020 r.”

 

 

RegulaminWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej