Wiadomości

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

calendar 09-10-2020
Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej