Wiadomości

INFORMACJA

calendar 25-11-2020

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji. Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji wyniesie do 8.640,00 zł, i stanowi 90% kosztów zadania.

W ramach projektu zorganizowano dwa konkursy:

1.        Konkurs pn.  „EKO-KOMIKS”, który skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczających do brzezińskich szkół podstawowych, do dwóch grup wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII-VIII.

2.       Konkurs fotograficzny pn.  „Przyroda Brzezin w obiektywie”, który miał charakter otwarty  i skierowany był wszystkich mieszkańców miasta powyżej 15 roku życia. Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych 15-18 lat oraz 19+.

Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzęty elektronicznego, który został zakupiony przy udziale środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.  

 

Projekt dofinansowano ze środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania:

„Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2020 r.”

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Protokół konkursu

Protokół konkursuWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej