Wiadomości

Chcesz pozbyć się azbestu? Złóż wniosek o dofinansowanie

calendar 17-12-2020

Rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów ww. wyrobów. Dofinansowanie realizowane jest bez angażowania środków własnych właściciela nieruchomości. Zainteresowane osoby powinny złożyć kompletny wniosek do  dnia 4 stycznia 2021 roku  w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji dostępne są w Urzędzie Miasta Brzeziny, Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia w godzinach pracy urzędu.
Informacje pod nr tel. 46 8742667.
Urząd Miasta funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Mieszkańcy obsługiwani są na parterze Urzędu, w holu głównym.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

WniosekWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej