Wiadomości

Program ,,Być jak Ignacy” w Jedynce !

calendar 18-12-2020

W tym roku szkolnym koło naukowe ,,Ekobadaczy” ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach pod kierunkiem pani Eweliny Augustowskiej - Katprzyk realizuje program naukowy  „Być jak Ignacy”. Jest to program edukacyjny Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, objęty honorowym patronatem MEN, którego  celem jest:

·         promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców,

·         popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,

·         kształtowanie postaw patriotycznych,

·         promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu.

W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program
ma zachęcić do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach jak: energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczniowie poznają kolejno czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego
oraz Stefana Banacha.

Konkurs składa się z 4 etapów. Każdy etap polega na wykonaniu pracy konkursowej związanej z konkretną tematyką.

 

Tematy prac konkursowych każdego z etapów są następujące:

etap 1 – przygotowanie modelu wiatraka lub innego urządzenia bądź makiety działającej na zasadzie wykorzystania energii odnawialnej,

etap 2 – przygotowanie projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody,

pokazującego, jakie działania podejmują uczestnicy lub mają zamiar podjąć,
by oszczędzać wodę,

etap 3 – przygotowanie projektu graficznego lub makiety pojazdu przyszłości,

etap 4 – przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie, jak nowa technologia
 i technologia przyszłości może pomóc ludziom w codziennym życiu.

Uczniowie mogą zdobywać również punkty za wykonywanie dodatkowych zadań na stronie konkursowej.

Ekobadacze na spotkaniach koła naukowego,  w oparciu o eksperymenty, filmy, ćwiczenia i gry interaktywne nieustannie zmierzają się z ciekawą przygodą edukacyjną. Do tej pory w ramach programu dowiedzieli się o energii jądrowej
i  pochodzącej z przestrzeni kosmicznej, czym jest i jak powstaje prąd, a także,  jakie są sposoby pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii. Głównym rezultatem działań koła w ramach pierwszego etapu konkursu było wykonanie makiety EKODOMU zasilanego energią z paneli fotowoltaicznych. 

Uczniowie rozpoczęli już drugi etap projektu, który dotyczy ekologii i zmian klimatu.

W tym etapie uczniowie poszerzą swoje wiadomości dotyczące:

·         powietrza,

·         gospodarowania odpadami,

·         wody,

·         bioróżnorodności.

Na zajęciach uczniowie rozmawiali już o zmianach klimatu, globalnym ociepleniu,  sposobach zapobiegania zjawisku jakim jest smog, a także skutkach nieodpowiedniego gospodarowania odpadami.

W tym etapie programu tematem pracy konkursowej jest przygotowanie projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody. Ekobadacze już rozpoczęli działania dotyczące opracowania tego projektu.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej