Wiadomości

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA DACHÓW ORAZ CHODNIKÓW

calendar 13-01-2021
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA DACHÓW ORAZ CHODNIKÓW

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJACYMI OPADAMI ŚNIEGU ORAZ ŚNIEGU Z DESZCZEM BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ FIRMOM, INSTYTUCJOM I OSOBOM PRYWATNYM O OBOWIĄZKU DOTYCZĄCYM USUWANIA ŚNIEGU Z DACHÓW BUDYNKÓW (ZWŁASZCZA WIELKOPOWIERCHNIOWYCH), NAWISÓW ŚNIEŻNYCH, SOPLI ORAZ O KONIECZNOŚCI ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB ZARZĄDCÓW. ODŚNIEŻANIE DACHU, CHODNIKÓW PRZY POSESJI I USUWANIE SOPLI NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA BĄDŹ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.
IGNOROWANIE PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE GROZI NIE TYLKO DOTKLIWYMI KARAMI GRZYWNY PRZEWIDZIANYMI PRAWEM BUDOWLANYM, ALE PRZEDE WSZYSTKIM W EKSTREMALNYCH SYTUACJACH BRAK ICH RESPEKTOWANIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO NIESZCZĘŚLIWYCH ZDARZEŃ SPOWODOWANYCH PRZECIĄŻENIEM KONSTRUKCJI OBIEKTÓW, AWARIĄ LUB ICH ZAWALENIEM.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.u. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej