Wiadomości

BUDOWA OBWODNICY BRZEZIN

calendar 22-02-2021
BUDOWA OBWODNICY BRZEZIN

AKCJA INFORMACYJNA IMulticonsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I – dotyczącej projektowanej OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72
 
Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie
od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie https://dk72-obwodnicabrzezin.pl/   (forma preferowana)

lub

papierowej w Urzędzie Miejskim w Brzezinach, Urzędzie Gminy w Brzezinach, Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Gminy w Rogowie

 Link do ankiety

Formularze opinii zostaną udostępnione 22 lutego 2021 r.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej