Wiadomości

Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

calendar 22-03-2021
Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej