Wiadomości

Kolejny nabór na rachmistrza spisowego w NSP 2021

calendar 21-06-2021

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zgłoszenia można składać w terminie od dnia 21 czerwca do dnia 25 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

lub za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@brzeziny.pl
  • platformy ePUAP na skrzynkę: 1021011/skrytka
  • albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem:

https://bip.brzeziny.pl/brz/narodowy-spis-powszechn/14747,Kolejny-nabor-na-rachmistrza-spisowego-w-NSP-2021.htmlWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej