Wrota Regionu ŁódzkiegoNr projektu: WND-RPLD-04-02-00-00-024/08


"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, OŚ priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 – e-Usługi Publiczne.
Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami (w tym Miasto Brzeziny). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. Całkowity koszt projektu to 21 533 000,00 zł, w 85% (18 303 050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. Wkład Urzędu Miasta to kwota 38 953,48 zł Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Urząd Miasta wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach, w ramach projektu „Wrota Regionu Łódzkiego" pozyskały sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby podnosząc znacznie komfort pracy urzędników. - czternaście zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai -X93SD, - trzy urządzenia wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP, - dwie drukarki laserowe Kyocera FS-1300DN, - skaner Epson GT-S50, - cztery serwery Lenovo TS200v z systemem Windows Server 2008, - dwa urządzenie do wykonywania backupu firmy RDX z oprogramowaniem EMC Retrospect, - dwa przełączniki dostępowe i firewall firmy Juniper, - szafa Rack Typu B 42U - pięć infomatów marki River Jacek Bator Sp. jawna W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych klasy C z elektrozamkiem i manipulatorem. Ponadto w ramach projektu zakupiony został system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 56 stanowisk. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie http://www.elodzkie.pl

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej