Zakup sprężarki współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor podpisała umowę o powierzenie dotacji celowej w wysokości 24.750,00 zł (wkład własny 250 zł) na realizację zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w postaci sprężarki do uzupełnienia powietrza w butlach do aparatów ochrony dróg oddechowych.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału ratowniczego jednostek OSP na terenie Miasta Brzeziny oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla strażaków i umożliwienie im szerszego wsparcia akcji w regionie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 31.12.2020 roku.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej