Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 43 dzieci w żłobku miejskim MALUCH w Brzezinach, przy ul. Fredry 2a, 95-060 Brzeziny

 

Miasto Brzeziny realizuje zadanie pn. ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA W 2021 ROKU MIEJSC OPIEKI DLA 43 DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM MALUCH W BRZEZINACH, PRZY UL. FREDRY 2A, 95-060 BRZEZINY, dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021.

 

Projekt polega na zapewnieniu funkcjonowania żłobka w Brzezinach poprzez dofinansowanie miejsc opieki w żłobku (szczególnie: kosztów wynagrodzeń personelu, kosztów utrzymania instytucji, zakupu pomocy dydaktycznych oraz bieżącego wyposażenia).

         

Wartość dofinansowania – 41.280,00 zł

 

Całkowita wartość zadania - 173.725,00 zł


 Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej