Zapowiedzi

Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ - Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystyczne

calendar 17-05-2016
Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ - Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystyczne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na spotkanie informacyjne pn. Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ - Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Podczas spotkania zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, kryteria oceny formalnej i merytorycznej, kwalifikowalnośc kosztów, a także wskaźniki projektowe.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2016r. w godz. 9:30-13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16a.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej