Zapowiedzi

Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie

calendar 22-09-2016
Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie

21 i 22 września odwiedzi Brzeziny kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Akcja toczy się pod hasłem Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania. To nowatorska forma prowadzenia warsztatów z zakresu Funduszy Europejskich, bowiem Mobilne Centrum Informacji mieści się w specjalnie przystosowanym pojeździe, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną. Codziennie w MCI zainteresowani mogą poznać przykłady zrealizowanych projektów na terenie województwa łódzkiego, a eksperci przybliżają możliwości starania się o unijne wsparcie z aktualnych programów finansowych. Warsztaty z zakresu RPO WŁ, które odbywają się każdego dnia dwukrotnie, są dostosowane do specyfiki miejsca i grupy odbiorców. MCI jest wyposażone w urządzenia multimedialne, internet i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących i niewidomych, a także gry i atrakcje dla dzieci.Miejsce zostało wybrane:
zapraszamy 21 i 22 września przed budynek Urzędu Miasta Brzeziny (95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16).Kampania jest widoczna w sieci pod adresem www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl, można też śledzić bieżące wydarzenia na facebooku.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej