Zapowiedzi

En réponse à la guerre - W odpowiedzi na wojnę

calendar 27-11-2016
En réponse à la guerre - W odpowiedzi na wojnę
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej