Zapowiedzi

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

calendar 19-09-2017
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

W najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowany projekt » Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny « ukierunkowany na pomoc mieszkańcom w uzyskaniu nowoczesnych i ekologicznych źródeł zasilania w energię elektryczną i ciepło w oparciu o dofinansowanie instalacji powstających w domach prywatnych.

W ramach projektu wykonanych będzie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane będą pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do projektu zakwalifikowane zostaną jedynie budynki prywatne na terenie miasta, o ustalonym prawie własności i nieprzeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Zapraszamy zainteresowane osoby na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 września godz. 15.00 - Sala Konferencyjna Urzedu Miasta Brzeziny.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej