Zapowiedzi

Trzecie spotkanie dotyczące zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny i wydłużenie terminu naboru ankiet i deklaracji

calendar 10-11-2017
Trzecie spotkanie dotyczące zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny i wydłużenie terminu naboru ankiet  i deklaracji

W ramach projektu wykonanych zostanie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, 
jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, pokój 111 w terminie do 10.11.2017 r. do godz. 15.30 ankiety i deklaracji uczestnictwa a w projekcie oraz do zapoznania się z regulaminem projektu.

25 października (w środę) o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na trzecie,  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro).

Kolejne spotkanie odbędzie się 7 listopada o godz. 18, również w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro).

Dokumenty do pobrania

  1.  Regulamin naboru ankiet.
  2.  Ankieta dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Miasta Brzeziny w ramach projektu.
  3.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej