Zapowiedzi

II Kongres Geodetów Polskich

calendar 21-04-2018
II Kongres Geodetów Polskich

Kongres organizowany jest pod patronatem Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kgp2018.pl

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej