Zapowiedzi

PARK OD NOVA - PIKNIK RODZINNY

calendar 11-05-2018
PARK OD NOVA - PIKNIK RODZINNY

W ramach piątej edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprosił Miasto Brzeziny do wzięcia udziału w wydarzeniach zaplanowanych na 11 – 13 maja 2018 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja wyników realizacji Funduszy Europejskich w Polsce, jak również inspirowanie do sięgania po Fundusze Europejskie. Akcja stanowi element kampanii Europe in My Region.

Miasto Brzeziny zgłosiło w ramach akcji zakończone w 2017 r. przedsięwzięcie pn. Ochrona dziedzictwa historyczno - przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

11 maja 2018 r. w godzinach 16-20 odbędzie się impreza pn. PARK OD NOVA – PIKNIK RODZINNY, będąca okazją do zaprezentowania efektów wsparcia Funduszy Europejskich w naszym mieście. Przewidywane są następujące atrakcje: grill, karykaturzysta, malowanie buziek farbami, dmuchany zamek dla dzieci.

Szczegóły akcji na stronie: www.dniotwarte.eu

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej