Zapowiedzi

XXXI sesja Rady Miasta

calendar 25-09-2020
XXXI sesja Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XXXI sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej