Zapowiedzi

Zaproszenie na LV sesję Rady Miasta

calendar 31-03-2022
Zaproszenie na LV sesję Rady Miasta
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej