Zapytania ofertowe

 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 29-05-2023

  Przegląd techniczny oraz czyszczenie następujących osadników i separatorów wraz z utylizacją pobranych osadów.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 26-05-2023

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego realizowanego w ramach zadania pn: „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pełnej treści zapytania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-05-2023

  Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża  elektryczna) podczas montażu 200 instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania:                                                                                                          

  „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”

   

  Projekt pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w oparciu o umowę z 08.03.2023 r. nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0062/21-00

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-05-2023

  Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża konstrukcyjna) podczas montażu 200 instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania:                                                                                                          

  „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”

   

  Projekt pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w oparciu o umowę z 08.03.2023 r. nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0062/21-00

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku calendar 20-04-2023

  ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU -

  Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna i wentylacyjna)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku calendar 20-04-2023

  ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU - Sprawowanie funkcji Inspektora nazdzoru inwestorskiego (branża elektryczna)


   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku calendar 20-04-2023

  ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU -

  Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża konstrukcyjno-budowlana)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 14-03-2023

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
   
  Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branżaogólnobudowlana) w ramach realizacji zadania:                                                                                                          
  „Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 02-03-2023

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  wykonanie koncepcji urządzenia terenu zielonego wraz z małą architekturą, kosztorysem oraz wykazem urządzeń i roślin dla działki nr ewid. geodez. 2792/5, zlokalizowanej w Brzezinach przy ul. Reformackiej,  obr. 0008 w ramach zadania pn „Urządzenie terenu zielonego przy ul. Reformackiej w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 11-01-2023

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii''  u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 11-01-2023

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  1.    Dell Komputer Vostro 3910 Win11Pro i3-12100/8GB/256GB SSD/Intel UHD 730/DVD RW/WLAN + BT/Kb/Mouse/3Y BWOS  - 2 szt.
  2.    Kabel DAC 10G SFP+ 2m Twinax  - 2 szt.
  3.    Kabel DAC 10G SFP+ 3M Twinax – 1 szt.
  4.    LR-Link LREC9801BF-SFP+ karta 10GB z gniazdem na wkładkę na PCIexpress – 1 szt.
  Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty zamówienia.
  Kryterium oceny ofert – cena 100 %
  inne   brak  %
  Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty
  Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury
  Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16), lub pocztą elektroniczną (waldek@brzeziny.pl)
  w terminie do 16 stycznia 2023r


  Brzeziny, dnia 11 stycznia 2023r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 11-01-2023

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa'' u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 05-01-2023

  ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie operatu wodnoprawnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-12-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

  Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża sanitarna i drogowa) w ramach realizacji zadania:                                                                                                         

  „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-12-2022


  Zapytanie ofertowe - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-12-2022


  Zapytanie ofertowe - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-12-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Przedszkola nr 1 w Brzezinach”.   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 21-10-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Nazwa zadania:

  1)     Przegląd techniczny oraz czyszczenie następujących osadników i separatorów wraz z utylizacją pobranych osadów:

  1.

  Separator lamelowy ELS-Z 90/900 s

  Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach

   

  Lokalizacja urządzenia na załączonej mapie.

   

  2)     Dokonanie wpisu w książce eksploatacji separatora


   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 20-09-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                           
  „Pod Biało – czerwoną”

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-09-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                           
  „Pod Biało – czerwoną”   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej