Zapytania ofertowe

 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 20-09-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                           
  „Pod Biało – czerwoną”

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-09-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                           
  „Pod Biało – czerwoną”   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 02-09-2022

  ZAPYTANIE   OFERTOWE


  Burmistrz Miasta Brzeziny   zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  zadania  pn.:   „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 r.”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-07-2022

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Wykonanie bilansu energetycznego i karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podczas realizacji zadania pn:                                                                                                            
  „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykonanie mapy do celów projektowych calendar 05-07-2022

  Wykonanie mapy do celów projektowych podczas realizacji zadania pn:                                                                                                         

  Rozwój zielonej infrastruktury poprzez założenie łąki kwietnej i tężni solankowej przy ul. Waryńskiego w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 03-06-2022

   

  Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn:

   

  „Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej”

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 20-05-2022

   

  Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej podczas realizacji zadania inwestycyjnego: „Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach – etap II”

   

  Przewidziany realizacji zakończenia robót: 30.09.2022r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 29-04-2022

   

  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi czyszczenia separatorów wraz z wywozem i utylizacją pobranych osadów

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 11-04-2022

  zapytanie ofertowe na przegląd techniczny oraz czyszczenie separatorów i osadników wraz z utylizacją odpadów.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 18-03-2022

   

  wykonania dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w Brzezinach na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Polnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  sprawowanie nadzoru inwentorskiego branży ogólnobudowlanej

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 27-01-2022

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2022 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 27-01-2022

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2022 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 05-10-2021

  Zapytanie ofertowe

  Przedmiotem zamówienia jest projekt stałej organizacji ruchu

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 14-09-2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 22-02-2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego podczas realizacji zadania pn „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – etap II”

    Przedmiotem zamówienia jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

   - 200 szt. instalacji fotowoltaicznych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-01-2021

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn:

                 
  „Aktywizacja  mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach”

  Lokalizacja inwestycji: 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa, dz. nr ewid. geodez. 2959/1
  Przewidziany realizacji zakończenia robót: 30.05.2021r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-01-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2021 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej