Zapytania ofertowe

 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 11-01-2023

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii''  u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 11-01-2023

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  1.    Dell Komputer Vostro 3910 Win11Pro i3-12100/8GB/256GB SSD/Intel UHD 730/DVD RW/WLAN + BT/Kb/Mouse/3Y BWOS  - 2 szt.
  2.    Kabel DAC 10G SFP+ 2m Twinax  - 2 szt.
  3.    Kabel DAC 10G SFP+ 3M Twinax – 1 szt.
  4.    LR-Link LREC9801BF-SFP+ karta 10GB z gniazdem na wkładkę na PCIexpress – 1 szt.
  Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty zamówienia.
  Kryterium oceny ofert – cena 100 %
  inne   brak  %
  Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty
  Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury
  Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16), lub pocztą elektroniczną (waldek@brzeziny.pl)
  w terminie do 16 stycznia 2023r


  Brzeziny, dnia 11 stycznia 2023r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 11-01-2023

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa'' u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 05-01-2023

  ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie operatu wodnoprawnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-12-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

  Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża sanitarna i drogowa) w ramach realizacji zadania:                                                                                                         

  „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-12-2022


  Zapytanie ofertowe - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-12-2022


  Zapytanie ofertowe - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-12-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Przedszkola nr 1 w Brzezinach”.   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 21-10-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Nazwa zadania:

  1)     Przegląd techniczny oraz czyszczenie następujących osadników i separatorów wraz z utylizacją pobranych osadów:

  1.

  Separator lamelowy ELS-Z 90/900 s

  Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach

   

  Lokalizacja urządzenia na załączonej mapie.

   

  2)     Dokonanie wpisu w książce eksploatacji separatora


   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 20-09-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                           
  „Pod Biało – czerwoną”

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-09-2022

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                           
  „Pod Biało – czerwoną”   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 02-09-2022

  ZAPYTANIE   OFERTOWE


  Burmistrz Miasta Brzeziny   zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  zadania  pn.:   „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 r.”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-07-2022

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Wykonanie bilansu energetycznego i karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podczas realizacji zadania pn:                                                                                                            
  „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykonanie mapy do celów projektowych calendar 05-07-2022

  Wykonanie mapy do celów projektowych podczas realizacji zadania pn:                                                                                                         

  Rozwój zielonej infrastruktury poprzez założenie łąki kwietnej i tężni solankowej przy ul. Waryńskiego w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 03-06-2022

   

  Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn:

   

  „Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej”

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 20-05-2022

   

  Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej podczas realizacji zadania inwestycyjnego: „Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach – etap II”

   

  Przewidziany realizacji zakończenia robót: 30.09.2022r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 29-04-2022

   

  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi czyszczenia separatorów wraz z wywozem i utylizacją pobranych osadów

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 11-04-2022

  zapytanie ofertowe na przegląd techniczny oraz czyszczenie separatorów i osadników wraz z utylizacją odpadów.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 18-03-2022

   

  wykonania dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w Brzezinach na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Polnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej