Zapytania ofertowe

 • zapytanie ofertowe calendar 18-03-2022

   

  wykonania dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w Brzezinach na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Polnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  sprawowanie nadzoru inwentorskiego branży ogólnobudowlanej

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 16-03-2022

  Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 27-01-2022

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2022 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 27-01-2022

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2022 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 05-10-2021

  Zapytanie ofertowe

  Przedmiotem zamówienia jest projekt stałej organizacji ruchu

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 14-09-2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 22-02-2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego podczas realizacji zadania pn „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – etap II”

    Przedmiotem zamówienia jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

   - 200 szt. instalacji fotowoltaicznych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-01-2021

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn:

                 
  „Aktywizacja  mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach”

  Lokalizacja inwestycji: 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa, dz. nr ewid. geodez. 2959/1
  Przewidziany realizacji zakończenia robót: 30.05.2021r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-01-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2021 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-01-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2021 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-01-2021

  Zamawiający: Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
  Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-12-2020

  Zapytanie ofertowe

  Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 16-11-2020

  zapytanie ofertowe

  Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach" na działkach ewid. 2510/4, 2510/3, 2511/3, 2511/5, 2512.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-11-2020

  Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie badań geologicznych w ramach zadania pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach."

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-10-2020

  Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach w Brzezinach."

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe na „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”. calendar 31-08-2020

   RI.4120.1.2020

   Brzeziny, 31.08.2020 r.

   

  Zapytanie ofertowe

   

  na „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-05-2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zwracamy sie prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża drogowa) podczas realizacji zadania.

  "Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach".

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-03-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej