Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe calendar 18-01-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2021 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-01-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2021 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-01-2021

  Zamawiający: Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
  Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-12-2020

  Zapytanie ofertowe

  Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 16-11-2020

  zapytanie ofertowe

  Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach" na działkach ewid. 2510/4, 2510/3, 2511/3, 2511/5, 2512.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-11-2020

  Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie badań geologicznych w ramach zadania pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach."

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-10-2020

  Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach w Brzezinach."

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe na „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”. calendar 31-08-2020

   RI.4120.1.2020

   Brzeziny, 31.08.2020 r.

   

  Zapytanie ofertowe

   

  na „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-05-2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zwracamy sie prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża drogowa) podczas realizacji zadania.

  "Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach".

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-03-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 05-03-2020

  W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny,
  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 28-01-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2020 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 28-01-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-11-2019

  Zapytanie ofertowe

   

  Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania "Przebudowa ciagu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja" w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-11-2019

  Zapytanie ofertowe

   

  Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania "Przebudowa ciagu dróg w ulicach Dąbrowskiego i Polna" w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 24-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania "Przebudowa ciągu dróg ul. Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 24-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania "Przebudowa ciągu dróg ul. Konstytucji -3-go Maja i Bohaterów Warszawy w Brzezinach"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 16-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w Brzezinach przy ul. Św. Anny 33/35, działka ewid. 2804/4, obręb 0008, w ramach zadania: „Budowa nowego budynku komunalnego”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej