Zapytania ofertowe

 • unieważnienie zapytania ofertowego calendar 11-10-2019

  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019 r.
       


      W dniu 03.09.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe znak: RI.7013.07.01.2019 dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.
      Unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku  z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej
  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności  drogowej podczas realizacji zadania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-09-2019

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-09-2019

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno - budowlana) podczas realizacji zadania - Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach, działka ewid. 2611/1, w ramach zadania: „Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-09-2019

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno - budowlana) podczas realizacji zadania - Budowa  Otwartej Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana
  w Brzezinach, działka ewid. 872/16, w ramach zadania inwestycyjnego: „Otwarte Strefy Aktywności  „OSA” w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-05-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego  Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”,
  zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2019

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Świadczenie usług, polegajacych na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa (specjalista psychoterapii) u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2019

  Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Świadczenie usług, polegajacych na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-12-2018

  OP.1720.4.2018

  Brzeziny, 11grudnia 2018 r.

   

  Zapytanie ofertowe

  na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 07-12-2018

  Brzeziny, dnia 07.12.2018r.

  OP.2630.2.2018

                         

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2019 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 15-10-2018

  Zapytanie ofertowe

  Przeprowadzenie programu profilaktycznego, dla 4 klas trzecich gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach, oraz dla 2 klas VIII w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 3 klas VIII w Szkole Podstawowej nr 2,  po 3 godziny w każdej klasie z osobna.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-09-2018

  Brzeziny, dnia 19 wrzesnia 2018r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  1. Sporządzenie wycen mających na celu określenie w formie operatów szacunkowych wartości nieruchomości składających się z działek o następujących numerach ewidencyjnych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-09-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  „Wykonanie  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2033” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii (jeśli będą wymagane).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 21-08-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę 2 przejść dla pieszych usytuowanych na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach na ul. Sienkiewicza w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 03-08-2018

  Brzeziny, dnia 03.08.2018r.

  OP.2630.1.2018

                         

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2018 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-08-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Sporządzenie wycen mających na celu określenie w formie operatów szacunkowych wartości nieruchomości składających się z działek o następujących numerach ewidencyjnych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 24-07-2018

  Zapytanie ofertowe

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2022, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii (jeśli będą wymagane).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-06-2018

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie obozu/koloni z programem terapeutycznym w miejscowości turystycznej w górach, nad morzem lub na mazurach z programem profilaktycznym dla grupy od 10 do 12 dzieci i młodziezy z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Brzeziny w wieku od 7 do 16 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-05-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracam sie z prosba o przedstawienie swojej oferty na nizej opisany przedmiot zamówienia

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-04-2018

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania "Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach" - w zakresie Pola A.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej