Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe calendar 05-03-2020

  W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny,
  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 28-01-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2020 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 28-01-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-11-2019

  Zapytanie ofertowe

   

  Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania "Przebudowa ciagu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja" w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-11-2019

  Zapytanie ofertowe

   

  Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania "Przebudowa ciagu dróg w ulicach Dąbrowskiego i Polna" w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 24-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania "Przebudowa ciągu dróg ul. Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 24-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania "Przebudowa ciągu dróg ul. Konstytucji -3-go Maja i Bohaterów Warszawy w Brzezinach"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 16-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w Brzezinach przy ul. Św. Anny 33/35, działka ewid. 2804/4, obręb 0008, w ramach zadania: „Budowa nowego budynku komunalnego”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • unieważnienie zapytania ofertowego calendar 11-10-2019

  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019 r.
       


      W dniu 03.09.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe znak: RI.7013.07.01.2019 dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.
      Unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-10-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku  z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej
  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności  drogowej podczas realizacji zadania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-09-2019

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-09-2019

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno - budowlana) podczas realizacji zadania - Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach, działka ewid. 2611/1, w ramach zadania: „Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-09-2019

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno - budowlana) podczas realizacji zadania - Budowa  Otwartej Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana
  w Brzezinach, działka ewid. 872/16, w ramach zadania inwestycyjnego: „Otwarte Strefy Aktywności  „OSA” w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-05-2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego  Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”,
  zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2019

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Świadczenie usług, polegajacych na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa (specjalista psychoterapii) u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2019

  Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Świadczenie usług, polegajacych na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-12-2018

  OP.1720.4.2018

  Brzeziny, 11grudnia 2018 r.

   

  Zapytanie ofertowe

  na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 07-12-2018

  Brzeziny, dnia 07.12.2018r.

  OP.2630.2.2018

                         

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2019 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej