Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe calendar 15-10-2018

  Zapytanie ofertowe

  Przeprowadzenie programu profilaktycznego, dla 4 klas trzecich gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach, oraz dla 2 klas VIII w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 3 klas VIII w Szkole Podstawowej nr 2,  po 3 godziny w każdej klasie z osobna.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-09-2018

  Brzeziny, dnia 19 wrzesnia 2018r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  1. Sporządzenie wycen mających na celu określenie w formie operatów szacunkowych wartości nieruchomości składających się z działek o następujących numerach ewidencyjnych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-09-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  „Wykonanie  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2033” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii (jeśli będą wymagane).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 21-08-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę 2 przejść dla pieszych usytuowanych na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach na ul. Sienkiewicza w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 03-08-2018

  Brzeziny, dnia 03.08.2018r.

  OP.2630.1.2018

                         

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2018 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 02-08-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Sporządzenie wycen mających na celu określenie w formie operatów szacunkowych wartości nieruchomości składających się z działek o następujących numerach ewidencyjnych

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 24-07-2018

  Zapytanie ofertowe

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2022, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii (jeśli będą wymagane).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-06-2018

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie obozu/koloni z programem terapeutycznym w miejscowości turystycznej w górach, nad morzem lub na mazurach z programem profilaktycznym dla grupy od 10 do 12 dzieci i młodziezy z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Brzeziny w wieku od 7 do 16 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-05-2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracam sie z prosba o przedstawienie swojej oferty na nizej opisany przedmiot zamówienia

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-04-2018

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania "Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach" - w zakresie Pola A.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2018

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa (specjalista psychoterapii) u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2018

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-12-2017

  Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565,  REGON  750148615, e-mail: grzegorz.koziel@brzeziny.pl, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

  zmiana zapytania ofertowego z dnia 14.12.2017r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 14-12-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Brzezinach w ramach zadania realizowanego przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 9/ 2017/960.67 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia (zakup wraz z dostawą).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-12-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku z koniecznością wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Brzezinach w ramach zadania realizowanego przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 9/ 2017/960.67 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia (zakup wraz z dostawą).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-12-2017


  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” według następującego podziału na części(zadania).
  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 
  Zadanie nr.1 – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr.1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła  w Brzezinach”
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność konstrukcyjna – budowlanej.   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-12-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT RPO WŁ 2014-2020 na realizację projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oferta współpracy calendar 27-10-2017

  Ogłoszenie


  W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2017/2018.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 25-08-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-05-2017

  Zorganizowanie obozu/kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości turystycznej w górach, nad morzem  lub na mazurach z programem profilaktycznym dla grupy od 10 do 12 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Brzeziny w wieku od 7 do 16 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej