Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe calendar 08-05-2017

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Pełnienie dyżurów terapeuty ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia z terenu miasta Brzeziny, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 zgodnie z zadaniem zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru calendar 28-04-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216 – 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru calendar 28-04-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121004E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 – 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru calendar 28-04-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136 – 0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe SENIOR WIGOR calendar 19-04-2017

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Przeprowadzenie jednorazowego spotkania edukacyjnego na temat sztuki ludowej regionu łódzkiego w wymiarze do 2 godzin dydaktycznych w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, w szczególności zapoznanie z historią regionu, ludowym wzornictwem itp. 15 osób starszych . Spotkanie prowadzone będzie w Dziennym Domu przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach w kwietniu 2017 r. w zaproponowanym terminie i godzinie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zapewni potrzebne materiały do prowadzenia spotkania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-04-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego calendar 02-03-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) calendar 02-03-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) calendar 02-03-2017

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) calendar 02-03-2017

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Archeologicznego calendar 02-03-2017

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Archeologicznego zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 września 2016r. znak: WUOZ-C.5161.123.2016.MN podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej