Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 27-05-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża drogowa) podczas realizacji zadania.

"Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach".


Pełna treść zapytania

Wzór umowy

Klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej