Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”.

calendar 31-08-2020

 RI.4120.1.2020

Brzeziny, 31.08.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”. 

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej