Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 12-11-2020

Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie badań geologicznych w ramach zadania pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach."

 

Pełna treść

formularz

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej