Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 16-11-2020

zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach" na działkach ewid. 2510/4, 2510/3, 2511/3, 2511/5, 2512.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej