Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 30-12-2020

Zapytanie ofertowe

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego w Brzezinach.

 

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej