Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 25-01-2021

ełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn:               
„Aktywizacja  mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach”

Lokalizacja inwestycji: 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa, dz. nr ewid. geodez. 2959/1
Przewidziany realizacji zakończenia robót: 30.05.2021r.

 

Pełna treśc zapytania

formularz ofertowy

wzór umowy

Klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej