Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 05-10-2021

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest projekt stałej organizacji ruchu


Zapytanie

Wzór umowy

Formularz oferty


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej