Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 27-01-2022

 

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa u osób wskazanych przez Zamawiającego w 2022 roku na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

 

zapytanie

 

wzór oferty

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej