Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 16-03-2022

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej