Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 18-03-2022

 

wykonania dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w Brzezinach na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Polnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

 Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej