Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 11-04-2022

zapytanie ofertowe na przegląd techniczny oraz czyszczenie separatorów i osadników wraz z utylizacją odpadów.Zapytanie

rodo

formularz

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej