Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 20-05-2022

 

Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej podczas realizacji zadania inwestycyjnego: „Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach – etap II”

 

Przewidziany realizacji zakończenia robót: 30.09.2022r.


Zapytanie

Formularz

RODO

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej