Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 03-06-2022

 

Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn:

 

„Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej”

Pełna treść

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej