Zapytania ofertowe

Wykonanie mapy do celów projektowych

calendar 05-07-2022

Wykonanie mapy do celów projektowych podczas realizacji zadania pn:                                                                                                         

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez założenie łąki kwietnej i tężni solankowej przy ul. Waryńskiego w Brzezinach


Zapytanie

formularz

Klauzula

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej