Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 06-07-2022

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie bilansu energetycznego i karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podczas realizacji zadania pn: 

                                                                                                           
„Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”

Materiały niezbędne do wykonania zlecenia


Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Pełna treść zapytania

Formularz oferty

Klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej