Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

calendar 02-09-2022

ZAPYTANIE   OFERTOWE


Burmistrz Miasta Brzeziny   zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  zadania  pn.:   „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 r.”

Pełna treść

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

 

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej