Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 21-10-2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Nazwa zadania:

1)     Przegląd techniczny oraz czyszczenie następujących osadników i separatorów wraz z utylizacją pobranych osadów:

1.

Separator lamelowy ELS-Z 90/900 s

Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach

 

Lokalizacja urządzenia na załączonej mapie.

 

2)     Dokonanie wpisu w książce eksploatacji separatora

 Pełna treść zapytania

Lokalizacja separatora

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej