Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 02-12-2022

                                                                                                                 Brzeziny, dnia  02.12.2022 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. A.F. Modrzewskiego

95-060 Brzeziny

ul. Sienkiewicza 17

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”.Pełna treśc zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej