Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 08-12-2022

Brzeziny, dnia 02.12.2022r.                    

RI.7011.01.04.2022

 
                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża sanitarna i drogowa) w ramach realizacji zadania:                                                                                                         

„Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”Pełna treść zapytania

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej